Izola – Ankaran

Iz prazgodovinskega gradišča Kaštelir se odpravite na ogled prikupne vasice Korte in spoznajte utrinek nekdanjega življenja na podeželju. Se tudi vam zdi čudovita ideja, da nato pot do Ankarana nadaljujete kar po morju? Tam se vam razkrije zeleni istrski dragulj, ki je prava paša za fotografski objektiv. Prepustite se čarobnosti narave – sprehodite se čez pokopališče školjk, se podajte na raziskovanje kraljestva rastlinskih in živalskih vrst slanega sredozemskega travnika ali pa zgolj spočijte oko na čudoviti zeleni pokrajini Krajinskega parka Debeli rtič.

9.00 Medljan
Na turistični kmetiji si oglejte tipično istrsko kažeto – prostor, v katerem so vpreteklosti hranili poljedelsko orodje, lokalni kmetje pa so v njih našli zavetje pred nevihto ali poletno pripeko.

9.30 Korte in Kaštelir
Največje naselje izolskega zaledja se ponaša s prekrasnimi razgledi, ohranjenimi vodnimi viri in arheološkim najdiščem kaštelir.

10.30 Vodni viri
Na poti obiščite izolske vodne vire, ki so nekoč predstavljali edini vir vode v zaledju. Obvezen postanek in ogled P’rile v Cetorah in Frate v Kortah. Oba vodna vira imata značilno zgradbo –pipo za svežo pitno vodo, korito za živali in za pranje perila.

Kosilo

 

Drugi del itinerarija – morski prevozi

Do Ankarana z morskimi prevozi – z barko prek mobilne platforme za naročanje prevozov WAYV.
WAYV platforma deluje kot posrednik med ponudniki storitev ladijskih prevozov in potniki, ki si želijo prevoza po slovenskem morju. Uporaba aplikacije je brezplačna, potnik plača zgolj ceno prevoza, ki jo določi izvajalec prevoza pri oddaji ponudbe za prevoz.

13.30 Sv. Katarina
Naslednja postaja: zaliv Sv. Katarine, ki je del arheološkega najdišča. Tu so bili najdeni stavbni ostanki rimskodobne vile s pristaniščem, tegule, kosi ometa s poslikavo in novec.

13.45 Pokopališče školjk
Plaža z zanimivim imenom je domovanje kar 234 različnih vrst mehkužcev, 71 vrst polžev in 30 vrst ptic, ki bivajo v Tržaškem zalivu.

14.15 Slani sredozemski travnik
Na edinstvenem obrežnem ekosistemu in edinem sredozemskem slanem travniku v Sloveniji se nahaja dvignjena lesena učna pot. Na ogled so ostanki lupin školjk in polžev iz pokopališča školjk.

14.45  Valdoltra
V bližini današnjega obmorskega okrevališča so bile najdene sledi antične naselbine in tudi ostanki mozaikov. Tako varovano območje arheološke dediščine obsega večji del kompleksa Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

16.00 Arboretum Debeli rtič
V sredozemskem parku se spoznajte z 230 različnimi rastlinskimi vrstami z vseh celin in se sprehodite po zeleni učni poti veveričke Hane.

17.00 Krajinski park Debeli rtič
Eden redkih naravno ohranjenih delov slovenske obale navdušuje s flišnatim klifom, ki je od leta 1991 zavarovan kot naravni spomenik državnega pomena. Na območju se na skoraj 70 hektarjih nahajajo tudi vinogradi istrske trte.