Kompleks bolnišnice Valdoltra

valdoltra tribuna Plaza Valdoltra
Obmorsko okrevališče v Valdoltri (Ospizio marino di Valdoltra) je bilo odprto leta 1909 kot celoletno otroško obmorsko okrevališče z vsemi funkcijami bolnišnice. Celoten kompleks so začeli urejati pet let poprej, se pravi leta 1904, ko je Društvo prijateljev otrok (Società degli Amici dell’Infanzia) iz Trsta iskalo prostor za novo obmorsko okrevališče, potem ko je bilo leto poprej zaprto okrevališče pri Sv. Andreju v Trstu. Najmodernejša zdravstvena ustanova, namenjena zdravljenju vseh oblik sklepne in kostne tuberkuloze, ortopedskih bolezni in poškodb muskulo-skeletnega sistema, je hospitalizirala predvsem revne otroke iz Trsta, Istre, delno tudi iz celotne Avstro-Ogrske monarhije. Leta 1914 je imelo okrevališče zaradi uspešnih rezultatov zdravljenja že 300 bolniških postelj. Zdravstvene metode so temeljile na konservativnem zdravljenju z uporabo talaso-, helio- in hidroterapije. Zimsko kopanje so imeli v posebnem prostoru, v katerem so bile lesene kadi s toplo morsko vodo, kasneje pa so uredili tudi bazen. Imeli so še dvorano za hidroterapijo.
V dvajsetem stoletju je bolnišnica večkrat zamenjala lastnike in državno pripadnost zaradi sprememb meja. V petdesetih letih 20. stoletja se je preusmerila od pretežno sklepne in kostne tuberkuloze na druge ortopedske primere. Posledično se je spremenil tudi njen naziv – iz Bolnice za kostno in sklepno tuberkulozo (1955) v Ortopedsko bolnico Valdoltra (1961). Prav tako se je spremenila tudi starostna struktura bolnikov. Vse manj je bilo otrok in vse več starejših bolnikov. Leta 1958 je bolnišnica dobila zdravnika specialista dr. Vaclava Pišota, ki je ustanovo vodil do svoje smrti leta 1984. Vaclav Pišot je z ekipo mladih zdravnikov uspešno usmeril razvoj bolnišnice v moderno ortopedijo. V letu 2019 je bolnišnica obeležila 110. jubilej in štela 443 zaposlenih. Vezano na zaposlitveno strukturo Ankarana je kot zanimivost smiselno omeniti tudi dejstvo, da je bilo prebivalstvo naselja Ankaran že v industrijski dobi posebno. Leta 1961 je namreč že prevladovalo zaposlovanje v kvartarnem sektorju, kar je bilo glede na slovensko stanje netipično.

Lokacija artefakta