Sredozemski slani travnik

Med naravne in posebne dele obale spada tudi naravna vrednota državnega pomena Sv. Nikolaj – sredozemski slani travnik. Obrežni močvirski ekosistem med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem predstavlja edinstven primer sredozemskega slanega travišča na plitvih, muljastih, vlažnih slanih tleh (polojih) na
slovenski obali. Varovanje slanega travnika pri Sv. Nikolaju je pomembno za ohranjanje redkih rastlinskih vrst, ekosistemske raznolikosti in biološke pestrosti slovenskega obrežnega prostora nasploh. To je za vzhodno jadransko obalo redek, za slovensko pa edinstven primer morskega obrežja, ki ni strmo, kamnito ali peščeno, pač pa muljasto, vlažno in plitvo. Tu uspeva rastlinska združba obmorskega in ostrega ločevja (Juncetum maritimi-acuti), v kateri prevladuje predvsem obmorsko ločje (Juncus maritimus). Rastlinski posebnosti tega območja sta halofitni oziroma slanoljubni vrsti obmorski lan (Linum maritimum) in klasnata tavžentroža (Centaurium spicatum), ki v Sloveniji uspevata samo tukaj in sta kot redki vrsti uvrščeni na rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk Slovenije; obe sta do nedavnega veljali za izumrli. Tu rastejo še številne druge ogrožene rastlinske vrste, kot so Cornutijev trpotec (Plantago cornuti), obrežni šaš (Carex extensa), ozkolistna mrežica (Limonium angustifolium), obmorska škrbinka (Sonchus maritimus), modrikasti pelin (Artemisia caerulescens) in dišeči luk (Allium suaveolens), za katerega je to rastišče edino poznano
nahajališče v slovenski Istri.

Lokacija artefakta