Združba z obmorskim ločkom (Juncus maritimus), obmorskim ločjem

Lokacija artefakta