Hrastovolje z okolico

Iz vasi oziroma cerkve sv. Trojice v Hrastovljah sta vzdolž kraškega roba vidna zanigrajska Cerkev sv. Štefana in Marije ter ostanki srednjeveškega gradu v spodmolu Štrkljevica pri Zanigradu, severno of Hrastovolje pa se nahaja Zvroček, izvir reke Rižane.

Lokacija artefakta