Freska Mrtvaški ples

Celotno poslikavo notranjosti cerkve, stene, oboke in strope, je slikar Janez iz Kastva s svojimi sodelavci dokončal leta 1490. Umetnik je izbral zemeljske barve za upodobitev različnih cerkvenih motivov, med katerimi posebno mesto zavzema freska – Mrtvaški ples. Gre za eno izmed dveh (Beram) zelo ohranjenih tovrstnih podob, ustvarjenih v tem obdobju v Istri. Podoba prikazuje sprevod ljudi iz različnih slojev tedanje družbe, ki skupaj z okostnjaki korakajo v smrt. Sporoča, da so v življenju med ljudmi gmotne razlike, smrt, v tem primeru kuga, pa med ljudmi ne dela razlik, tudi podkupiti se je ne da.

Lokacija artefakta