V roke koprskih plemičev

Viri iz 16. stoletja obrambni zid v Hrastovljah opisujejo kot poškodovanega in nujnega popravila, saj je bil namen tovrstnih poročil prepričati mestne oblasti v nujnost investicije na njihovem podeželju. Zraven pa poudaril, da je vas in utrjena cerkvica v zasebni lasti in da je zato dolžnost lastnika, da ohranja utrdbo v primernem stanju. Kljub temu je v poročilu natančno popisal orožje, ki ga je imela utrdba. Hrastovlje je namreč le osem let pred tem od kranjskega plemiča iz rodbine Neuhaus kupil zdravnik Leandro, iz koprske družine Zarotti, ki je opravljal službo sanitetnega nadzornika, o čemer priča kamnit napis na portalu v cerkvi. Tedanji koprski škof Paolo Naldini (1685 – 1713), ki je očitno zelo cenil koprske plemiče, je zapisal, da je zdravnik Hrastovsko posest odkupil z zlatim denarjem. Tako je v roke koprskega plemstva prišla zadnja posest, ki je bila še v rokah tujih plemičev.

Lokacija artefakta