Hiša Tartini in muzejska zbirka Giuseppeja Tartinija

Tartinijeva rojstna hiša, last Skupnosti Italijanov »Giuseppe Tartini« Piran, je kulturni spomenik meščanske arhitekture.V okviru projekta Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija (tARTini – program Interreg Italia – Slovenija) je bil historični objekt Casa Tartini prenovljen in v njem sta bili vzpostavljeni muzejska pot in prenovljena muzejska zbirka Giuseppeja Tartinija, ki obiskovalca seznanita z meščansko arhitekturo in življenjem ter delom velikega piranskega violinista.
Po celostni konservatorski obnovi v letih 1988 in 1992 so bile v Hiši Tartini prezentirane in restavrirane stenske poslikave, nastale v glavnem po naročilu Tartinijevega nečaka kapetana Pietra Bartolomea Tartinija.
Giuseppeju Tartiniju (Piran, 8. april 1692 – Padova, 26. februar 1770) violinskemu virtuozu, skladatelju, glasbenemu teoretiku in glasbenemu pedagogu svetovnega slovesa, nedvomno najvidnejši osebnosti mesta Piran, je v njegovi rojstni hiši od leta 1992 postavljena stalna muzejska zbirka, dislocirana enota piranskega pomorskega muzeja.
Tartinijeva violina, najdragocenejši eksponat, ima osrednje mesto v zbirki. Odslej je na ogled v celoti poslikani Sobi s pokrajinami in cvetličnimi tihožitji, kjer jo lahko občudujemo, obkrožimo in medtem prisluhnemo njenemu zvoku oziroma najbolj znanim Tartinijevim sonatam posnetim na edinstveni zgoščenki Tartini’s Violin (Črtomir Šiškovič, Luca Ferrini).
Tartinijeva violina je ena izmed treh, ki jih je z oporoko zapustil Giuseppe Tartini in edina od nekdaj hranjena v njegovem rojstnem mestu. Izdelal jo je pater Nicolò Amati – Nicolò Marchioni iz Bologne, datirana je med letoma 1715 in 1725. Pripadnost Tartinijeve violine so potrdili leta 1937 v Cremoni, kjer so izdali certifikat pripadnosti, ki je prav tako razstavljen v muzejski zbirki. Na Tartinijevo violino, odličen in dobro uigran historični instrument, so v zadnjih dvajsetih letih koncertirali nekateri slavni violinisti.
V muzejski zbirki so razstavljene tudi edine originalne upodobitve velikega violinista. Neprecenljive vrednosti so razstavljeni Tartinijevi rokopisi. Pisno gradivo je last Pokrajinskega arhiva Koper, Enote v Piranu in je del Zbirke Giuseppe Tartini, ki kataloško arhivsko objavljena v knjižni obliki.

Lokacija artefakta