Tartinijevi rokopisi

Neprecenljive vrednosti so razstavljeni Tartinijevi rokopisi: to so njegova pisma,  geometrijske in matematične študije o krogu in razprave o glasbeni teoriji. Pisno gradivo je last Pokrajinskega arhiva Koper, Enote v Piranu.

Lokacija artefakta