Tartinijeva hiša

Tartinijeva rojstna hiša, last Skupnosti Italijanov »Giuseppe Tartini« Piran, ki ima v njej svoj sedež in tam izvaja različne dejavnosti, stoji v nizu hiš ob severni strani Tartinijevega trga, je kulturni spomenik meščanske arhitekture.
Po celostni konservatorski obnovi v letih 1988 in 1992 so bile v njej prezentirane in restavrirane tudi stenske poslikave, nastale v glavnem po naročilu Tartinijevega nečaka kapetana Pietra Bartolomea Tartinija.
Stavba stoji na mestu gotske hiše Casa Pizagrua iz 14. stoletja, ki jo je ob cerkvici sv. Petra, nekoč ob notranjem pristanišču, postavila ugledna piranska družina Pizagrua. Od tedaj dalje je bila hiša večkrat prezidana in poslikana v različnih obdobjih, sredi nje je ohranjena vodna cisterna z vodnjakom z letnico 1821 – datumom zadnjih večjih gradbenih posegov. Njena današnja neoklasicistična zunanjščina je nastala v 19. stoletju.
V pravkar zaključenem projektu Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija (tARTini – program Interreg Italia – Slovenija) je bil historični objekt CASA TARTINI prenovljen. V njem je na novo postavljena Muzejska zbirka Giuseppeja Tartinija z novo opremo, infrastrukturo in tehnologijo, ki omogoča boljše izvajanje načrtovanih muzejskih in kulturnih dejavnosti ter dostop do strokovnih in poljudnih raziskav in informacij preko spleta.

Lokacija artefakta