Travišča

Lepih ekstenzivnih pisanih travnikov je zato v ankaranski občini malo. Travniške rastline so tako »potisnjene« bolj na obrobje: na gozdne in obcestne robove, silijo v zelenice, najdemo jih v oljčnikih.
Za tukajšnje flišno območje je značilna travniška združba Danthonio-Scorzoneretum villose, ki pa je nekoliko drugačna kot tista, ki uspeva na apnenčastih tleh nad Kraškim robom. Značilna vrsta je zelo visoka trava kršin (Chrysopogon gryllus), sicer pa se ta združba imenuje po rumenocvetnem dlakavem gadnjaku (Scorzonera villosa), ki v združbi dejansko prevladuje. Med tipičnimi travniškimi rastlinami je veliko orhidej (kukavičevk), med njimi vrste iz rodu kukavic (Orchis purpurea, Orchis morio, O. tridentata), mačjih ušes (Ophrys holosericea, O. sphegodes, O. apifera), pa tudi splavka (Limodorum abortivum) in obe naglavki (Cephalanthera longifolia in C. damasonii). Najdemo jih v grmiščih in na gozdnih robovih. Sicer pa so najbolj pogoste rastline vijolično ilirsko grabljišče (Knautia illyrica), rožnati širokolistni grahor (Lathyrus latifolius) in liburnijska ivanjščica (Leucanthemum liburnicum).

Lokacija artefakta