Škrlatnordeča kukavica (Orchis purpurea)

Lokacija artefakta