Jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum)

Lokacija artefakta