Podpeč z okolico

Slikovita vasica Podpeč je bila v preteklosti ena izmed pomembnejših obveščevalno-varnostnih postojank na poti, ki preči Kraški rob. Posebnost vasi je 17 metrov visok obrambni stolp s poldrugim metrom debelimi zidovi na vrhu pečine, ki ga je verjetno že v 11. stoletju zgradil istrski mejni grof Ulrik Weimarski. O pomenu tega stolpa priča starejši zapis, da tisti, ki upravlja utrdbo, nadzoruje celotno dolino. Tudi ime vasi izhaja iz te geomorfološke značilnosti, strme visoke pečine in jame-gradu v njej, pod katero se je oblikovala vas, Podpeč.

Lokacija artefakta