Zemljevid Pietra Coppa – Istra

Znan geograf, kartograf in raziskovalec Pietro Coppo se je rodil leta 1470 v Benetkah, kjer se je šolal pri humanistu Marc’Antoniu Saballeicu, toda večji del svoja ustvarjalnega življenja je preživel v Izoli. Po končanem šolanju je veliko potoval. Preživljal se je z opravljanjem službe podestatovega pisarja za različne komune. Prav služba ga je pripeljala v Izolo, kjer se poročil s Colotto d’Ugo iz plemenite izolske družine, se tu tudi stalno naselil in opravljal službo notarja in uspešno ustvarjal.
Coppu je uspelo izdelati natančno konfiguracijo polotoka. Prikazani relief je bogat in se marsikje približuje resničnosti, doline in hribovja so lepo vidni, posebna pozornost je bila posvečena vodam. Karta pa je bila najbolj bogata pri pregledih naselij. Coppo je namreč zabeležil veliko število naselij, s tem pa pripomogel k njihovi razpoznavnosti.
Po njegovem zemljevidu se je zelo lahko orientirati, zato je bil v veliko korist tako za civilne kot vojaške namene. Natančen prikaz obale je omogočal dobro orientacijo tudi pomorščakom.
Leta 1573 je Abraham Ortelius Coppov zemljevid Istre vključil v tretjo dopolnjeno, nemško izdajo svojega znamenitega Theatrum orbis terrarum, ki je kot prva strokovna zbirka kartografskega gradiva na svetu izšla leta 1570.

Lokacija artefakta