Župnijska cerkev sv. Jurija, krstilnica in zvonik

Na grebenu piranskega polotoka župnijska cerkev sv. Jurija, krstilnica in zvonik sestavljajo izjemno slikovit cerkveni kompleks. Arheološke raziskave in najdbe so potrdile, da je današnja cerkev, ki jo zaznamuje beneško-renesančni slog, zgrajena na mestu antične gradnje in nato prve krščanske cerkve iz časa med 6. in 7. stoletjem. Obstoj župnije v 10. stoletju potrjujejo fragmenti stare cerkve v lapidariju. Staro cerkveno baziliko oglejskega tipa je nadomestila triladijska gotska cerkev, ki je bila posvečena leta 1344, današnjo podobo pa je cerkev dobila po dolgi obnovi v več fazah med leti 1595 in 1637.
Podporno zidovje so zgradili leta 1641, teraso na morski strani pa so utrdili z enajstimi kamnitimi oboki med 1663 in 1804. Te so zaradi napredujoče morske erozije ponovno obnovili leta 1998.

Lokacija artefakta