Obrežna lobodka (Suaeda maritima)

Lokacija artefakta