Vojašnica slovenskih pomorščakov Ankaran

Ena manjših in novejših vojašnic Slovenske vojske se nahaja v poslopju moškega paviljona nekdanje bolnišnice za pljučne bolezni v Ankaranu.

V njej ima od leta 1999, ko so ga premestili iz bližnjega Kolombana, sedež 430. mornariški divizion.

Leta 2010 je bila v kategoriji manjših vojašnic razglašena za najlepšo v Sloveniji.

Lokacija artefakta