Suhozidne gradnje, Vanganelsko jezero in slap v Čenturju

Okoli Vanganelskega jezera, ki je nastalo leta 1964 z zajezitvijo Bavškega potoka, je speljana pohodniška pot Pot za srce, ki vodi mimo ostankov mlina, jezera, izvira vode, slapa, med vinogradi in oljčnimi nasadi. Podobo današnjega Čenturja zaznamuje tudi kopica različnih suhozidnih gradenj: teras, zidov in kažet. Nekatere izmed njih so že v zelo slabem stanju, čakajo na obnovo.

Lokacija artefakta