Škocjanski zatok

Današnje polslano močvirje, največje tovrstno v Sloveniji, se je izoblikovalo iz nekdanjega morskega zaliva v neposredni bližini Kopra potem, ko sta zaliv počasi zasipavala potoka Badaševica in Rižana. Danes je območje urejeno v naravni rezervat, ki nudi življenjsko okolje številnim rastlinskim in živalskih vrstam, tudi redkim pticam. Tu najdemo številne halofitne rastline, torej prilagojene na slana tla, med njimi so denimo dve vrsti osočnika, obrežna labodka, obmorska triroglja in še mnoge druge.

Lokacija artefakta