Rimski srebrn prstan

Enostaven ulit srebrn prstan s prepletom, ki ima svoj vzor v prejšnjih obdobjih.
Datacija: 1. stoletje
Najdišče: Simonov zaliv, arheološka izkopavanja leta 1982
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta