Ribiško svetilo-oljenka

Svetilo, ki so ga ribiči uporabljali med ribolovom. Še v 19. stoletju so ribiči svetili z borovimi plamenicami, konec tega stoletja pa so začeli uporabljati karbidovke, nato svetilke na acetilen in zgoščen petrolejski plin.

V 40. letih 20. stoletja se je pojavila električna razsvetljava. Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta