Pomorska karta dela obale Istre

Pomorske karte prikazujejo posebnosti nekega plovbnega področja in dela obale, vidnega z ladje, ki so pomembne za varno in ekonomično plovbo. Na hidrografskem delu kart so prikazane vse morfološke značilnosti morskega dna, od globine morja in sestave morskega dna do grebenov, nanosov in plitvin, otokov in otočij, svetilnikov, morskih tokov ter neštetih nevarnosti za plovbo. Večkrat so na njih narisane magnetne rože, ki omogočajo hitro orientacijo na kartah. Topografski del karte prikazuje karakteristike obale in obalnega pasu. Prikazane so oblike zemljišča ter vse geodetsko in orientacijsko ali drugače pomembne točke, označene s simboli in kraticami. Hidrografski in topografski del kart med seboj deli obalna črta. Vsaka karta je izdelana v določenem merilu, ki je odvisna od njenega namena in področja, ki ga zajema, so pa bistvenega pomena za varno in ekonomično plovbo.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta