Poletna častniška bluza Sergeja Mašere

Poletna mornariška častniška bluza Vojne mornarice Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije po predpisu iz leta 1924 in 1936 poročnika bojne ladje II. reda Sergeja Mašere.
Belo častniško bluzo z zlatimi mornariškimi gumbi so častniki Vojne mornarice nosili poleti za vse priložnosti. Bila je del vsakdanje službene, svečane in praznične uniforme. Nanjo so pripeli epolete z oznako čina in stroke. Sergej Mašera, ki se je rodil v Gorici leta 1912, je bele poletne bluze nosil od leta 1932, ko je končal Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku in postal poročnik korvete, ter vse do leta 1940, ko je imel čin poročnika bojne ladje II. reda. Skladno z napredovanjem in pridobitvijo specializacije artilerijske stroke je na bluzi menjal epolete. Ob kapitulaciji Jugoslavije, 16. aprila 1941, sta s poročnikom bojne ladje Milanom Spasičem v Tivtu potopila rušilec Zagreb, da ne bi prešel v sovražnikove roke, in ob tem žrtvovala svoji življenji. Takrat je nosil zimsko uniformo. Poletno uniformo so morali pomorščaki nositi od 1. maja do 15. oktobra.

Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta