Obesek v obliki petelina

Bronasti ulit obesek v obliki petelina, težek pičla dva grama, okrašen s črtami, z obeh strani poševno narebren, je precej realistično upodobljen.

Za natančno opredelitev predmeta med arheološkim izkopavanjem ni bilo najdeno nobeno spremno gradivo, s katerim bi ga arheologi lahko časovno natančno umestili.
Podobna obeska sta bila najdena v Gradini sv. Andrej in Kringi v Istri na Hrvaškem in v Sloveniji pri naselju Vinkov Vrh pri Dvoru v občini Žužemberk; pri slednjem predstavlja obesek v obliki petelina srednji zaključni del velikega prsnega okrasa – pektorala. Obeske so obešali tudi na fibule, zapestnice, uhane, ogrlice, verjetno tudi na kape in igle.

Veliko tipov obeskov v obliki petelina, ki sodijo v pozno železno dobo, je bilo najdenih na območju severnega Jadrana, najbližji po obliki lucijskemu je tip Puzzuolo.

Datacija: železna doba?
Najdišče: Hotel Lucija, arheološka izkopavanja leta 2007
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta