Ladijski model-Sulec

Lesene ribiške ladje sta imeli najprej tovarne ribje predelovalne industrije Arrigoni in Ampelea. Po pariški mirovni konferenci leta 1947 so ta plovila evakuirali v Jugoslavijo. Z ribolovom se je od tedaj dalje ukvarjalo podjetje Istria Pesca, kasneje Riba. Leta 1959 se je podjetje pridružilo Kombinatu konzervne industrije Izola, ki je ribjo predelovalno industrijo oskrbovalo z ribjim ulovom. V njeno floto sta spadali tudi ribiški ladji Primorka in Sulec.
Ladjo Sulec so zgradili leta 1965 in jo takrat predali v floto KKID.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta