Klobuk častnika Vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije

Dvorogeljni klobuk za nižje častnike Vojne mornarice Kraljevine SHS in Kraljevine Jugoslavije po predpisu iz leta 1924 poročnika bojne ladje I. reda Avgusta Grošlja.
Klobuk so častniki vojne mornarice nosili k svečani uniformi zunaj postroja, pred letom 1936 pa tudi k paradni uniformi za postroj.

Avgust Grošelj, rojen leta 1905 v Ljubljani, je klobuk za nižje častnike nosil od leta 1928, ko je končal Pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku, pa vse do kapitulacije Jugoslavije, ko je imel čin poročnika bojne ladje I. reda. Slednjega je dobil leta 1937. Klobuk ustreza predpisoma iz leta 1924 in 1936. Glede na kokardi na vogalih klobuka, ki imata inicialko A, je klobuk nosil v času vladavine kralja Aleksandra I., to je do leta 1934.

Avgust Grošelj je v mornarici naredil letalsko specializacijo, specializacijo za pomorskega izvidnika in specializacijo za pilota lovca.

Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta