Keramična prazgodovinska skleda

Keramična prazgodovinska skleda, rekonstruirana iz več fragmentov, kroglaste oblike z ročajem, ki se blago dviguje nad rahlo navzven razširjeno ustje. Dno je oblo.
Datacija: srednja ali mlajša bronasta doba
Najdišče: Piran, Židovski kare, arheološka izkopavanja leta 1988
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta