Keramična prazgodovinska posoda

Keramična prazgodovinska posoda, lonec, rekonstruiran iz več fragmentov, kroglaste oblike z dvema ročajema, ki se blago dvigujeta nad rahlo navzven razširjeno ustje. Na trebuhu posode je okras šestih (z vsake strani med ročajema po tri) izbolklin. Dno je oblo.
Datacija: srednja ali mlajša bronasta doba
Najdišče: Piran, Židovski kare, arheološka izkopavanja leta 1988
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta