Dvojni kalup za ulivanje plavutastih sekir in obročev

Delno ohranjen prazgodovinski dvojni kalup iz peščenjaka ima na eni strani poglobitev za ulivanje plavutastih sekir s trnasto poudarjenim prehodom v rezilni del, na drugi strani pa za ulivanje obročev. Bronaste plavutaste sekire so bile najdene v Istri, vzhodnem delu Furlanije, Posočju in na Koroškem, srednji Italiji od Pada do Umbrije in Peruggie. Večinoma so bile najdene kot del zakladnih najdb ali posamezno, redkeje znotraj naselbin ali v vodah. V bronastodobnem depoju na Kanalskem vrhu na Banjški planoti so ob drugih predmetih bili najdeni trije primerki plavutastih sekir, od teh je ena zelo podobna obliki v kalupu iz Sermina. V istem depoju iz Kanalskega vrha je bilo najdeno tudi 62 obročev, ki po velikosti in obliki ustrezajo tistim, ki bi jih lahko izlili iz serminskega kalupa. Plavutaste sekire s trnastim prehodom poznamo iz najdišč v Bujah in Brtonigli v Istri. Najdba kalupa kaže na domačo proizvodnjo plavutastih sekir in obročev ter pomen naselbine na Serminu v pozni bronasti dobi.

Datacija: 11. – 10. stoletje pr. n. št
Najdišče: Sermin, arheološka izkopavanja leta 1991
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta