Častniška sablja avstro-ogrske vojne mornarice

Častniška sablja zdravnika bojne ladje avstro-ogrske vojne mornarice Josipa Majcna po predpisu iz leta 1871.
Sablja ni bila namenjena bojevanju. Bila je obvezni del paradne, svečane in službene uniforme častnikov. Josip Majcen, rojen leta 1889, je sabljo nosil od leta 1914, ko se je kot zdravnik s činom zdravnika fregate zaposlil v mornariški bolnici avstro-ogrske vojne mornarice v Pulju. Tam je delal na oddelku za kirurgijo in dermatologijo. Pozneje je služboval tudi v Boki Kotorski in na več ladjah avstro-ogrske vojne mornarice. Leta 1917 je napredoval v zdravnika bojne ladje, po 1. svetovni vojni pa je kariero nadaljeval v Vojni mornarici Kraljevine SHS.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran

Lokacija artefakta