Bronasti kovanec – tetradrahma Marka Avrelija Proba

Bronasti kovanec-tetradrahma Marka Avrelija Proba, kovan v Aleksandriji v Egiptu 278-279, Geissen 3141.

Na prednjem delu kovanca (averzu) je doprsje ovenčanega vladarja Proba v nabrani obleki, ki gleda na desno. Napis precej neberljiv, verjetno kot na podobnih kovancih A K M AVP ∏ROBOC CEB. (iz grščine A(VTOKPATΩP) K(AICAP) M(APKOC) A(VPHΛIOC) ∏ROBOC CEB(ACTOC) /Autokrator Kaisar(os) Markos Aurelios Probos Sebastos/ analogni naziv v latinščini bi bil: Imperator Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus).

Na zadnji strani (reverzu) je upodobljena Tihe, ki stoji obrnjena na levo; v desni roki drži krmilo, v levi pa rog izobilja, na levem polju sta črki LΔ (kar pomeni 4. leto).

Datacija: 278-279
Najdišče: Ob regulaciji reke Dragonje, grobna najdba leta 1954.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta