Bronasti kovanec – tetradrahma Marka Avrelija Karinusa 2

Bronasti kovanec -tetradrahma Marka Avrelija Karinusa, kovan v Aleksandriji v Egiptu, Ale Geissen 3169.

Na prednji strani (averzu) kovanca je upodobljeno doprsje ovenčanega vladarja Karinusa v nabrani obleki, ki gleda na desno , ob robu napis precej neberljiv; verjetno AKMAKA PINOCK ( iz grščine A(VTOKPATΩP) K(AICAP) M(APKOC) A(VPHΛIOC) KAPINOC K(AICAP) / Autokrator Kaisar(os) Markos Aurelios Karinos K(aisar), analogni naziv v latinščini bi bil: Imperator Caesar Marcus Aurelius Carinus Caesar).

Na zadnji strani kovanca (reverzu) je med dvema praporjema (lat. vexillum; ii) upodobljen orel z razprtimi krili, z glavo obrnjeno nazaj. Nad njimi črki (oziroma grška številka in črka) LA (kar pomeni prvo leto kot Avgustus).

Datacija: 282 -283
Najdišče: Ob regulaciji reke Dragonje, grobna najdba leta 1954.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta