Bronasti kovanec – tetradrahma Marka Avrelija Karinusa 1

Bronasti kovanec -tetradrahma Marka Avrelija Karinusa, kovan v Aleksandriji v Egiptu 284 -285, Ale Geissen 3186. Na prednji strani (averzu) kovanca je upodobljeno doprsje ovenčanega vladarja Karinusa v nabrani obleki, ki gleda na desno, ob robu napis precej neberljiv; verjetno AKMAKA PINOCCEB ( iz grščine A(VTOKPATΩP) K(AICAP) M(APKOC) A(VPHΛIOC) KAPINOC CEB(ACTOC/Autokrator Kaisar(os) Markos Aurelios Karinos Sebastos); analogni naziv v latinščini bi bil: Imperator Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus).

Na zadnji strani kovanca (reverzu) je upodobljena Nike, obrnjena na desno, v rokah pa drži palmovo vejo in venec. Ohranjene grške črke OVC (od ETOVC, kar pomeni: v letu) in črka, oziroma grška številka Γ (3)

Datacija: 284 -285
Najdišče: Ob regulaciji reke Dragonje, grobna najdba leta 1954.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta