A. Sirk: Vrnitev z ribolova

Albert SIRK (1887-1947), Vrnitev z ribolova, 1929, olje na platnu, 70 x 100 cm, inv. št. U. 669.
Slikar Albert Sirk, rojen v Križu pri Trstu, je edini prvi znani marinist, saj je večino svojega opusa posvetil morju, bil pa je tudi risar in portretist. Zaradi fašizma je emigriral v Jugoslavijo, živel in deloval je v Celju, kjer je tudi pokopan. Bil je izjemno ploden slikar, zapustil nam je okoli sedemsto del, prevladujejo morski motivi, vedute, plovila, žanrski prizori ribičev. Platno Vrnitev z ribolova je njegov značilni slavospev jadrnici z razpetimi jadri v objemu modrega morja, ki se ponosno vrača v domači pristan.
Original hrani: Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.

Lokacija artefakta