Rekonstruirana bronasta čelada iz Mušje jame

Iztolčen motiv na spodnjem delu čelade predstavlja dva para ptic – rac, ki si stojijo nasproti (antitetično). Vodne ptice se v antični mitologiji vežejo na simbol vode, sonca in plodnost. Čelada, ki izhaja iz Italije, sodi v čas pozne bronaste dobe, 11.-10. stoletje pred n.š.

Odlomke originalne čelade hrani Naturhistorisches Museum Wien,  inv. št. NHMW 47633, 47634, 45635. Vir: PMK.

Lokacija artefakta