Kratek polnoročajen bronast meč iz Brežec

V srednji Evropi pozne bronaste dobe je pridajanje orožja v grobove redko in kaže na povezavo tega prostora z italijanskim prostorom in tam živečimi kulturami. Analiza grobov iz grobišča pod Brežcem kaže na obstoj hierarhije v družbi, z vodilnim klanom, ki ga predstavljajo prav mečenosci. Datacija: 9. – 8. stol. pr. n. št.

Original hrani Museo d’antichita’ J.J. Winckelmann Trieste. Vir: PMK.

Lokacija artefakta