Bronasta dvozankasta fibula iz Brežec

S fibulami različnih oblik so si tako moški kot ženske v preteklosti spenjali oblačila in ogrinjala. Dvozankasta fibula je značilna za območje
Notranjske, Krasa, Posočja in Dolenjske v času druge polovice 7. stol. pred n.š. Original hrani Museo d’antichita’ J.J. Winckelmann Trieste; inv. št. 23655. Vir: PMK.

Lokacija artefakta