Partizanska jama v Gračišču

Južno od Gračišča, slikovite vasice, ki leži v vzhodnem delu Šavrinskega gričevja, in vzdolž kraškega polja, ki se razteza proti Smokvici in nato Movražu, se nahaja Partizanska jama. V njej so leta 2008 odkrili sledi risanja z rdečo barvo. Dosedanje raziskave so potrdile, je da »slika« zagotovo prazgodovinskega izvora, verjetno pa je nastala že v paleolitiku, kar bi bil eden izmed zelo redkih odkritih primerov kamenodobne jamske slikarije južno od Alp. V letih po odkritju podobe so v arheoloških sedimentih v jami in na planem v neposredni bližini jame odkrili še kopico prazgodovinskih najdb: med njimi izstopajo klina z izbočeno prečno retušo, kosti različnih živali, tudi jamske hijene in rib, najbolj pa preseneča odkritje dela zoba, sekalca, ki je po vsej verjetnosti pripadal neandertalcu.Vir: Pavel Jamnik, Anton Velušček, Draško Josipovič, Rok Čelesnik & Borut Toškan: Partizanska jama in plano najdišče pod jamo – novi paleolitski lokaciji v slovenski Istri. Ali smo v Sloveniji ob prvem fosilnem ostanku neandertalca odkrili tudi prvo sled paleolitske jamske slikarske umetnosti? ANNALES · Ser. hist. sociol. · 25 · 2015 · 4.

Lokacija artefakta