Kamnita reprodukcija zemljevida Istre

Lokacija artefakta