Nekdanji skladišči soli Monfort in Grando

Skladišče Monfort je skupaj s skladiščem Grando redek primer ohranjenega skladišča soli nekdanje razvejene in gospodarsko pomembne panoge pridelave soli. Skladišče je bilo zgrajeno v drugi polovici 19. stoletja, in sicer med letoma 1858 in 1859. Grajen je iz kamna in lesene strešne konstrukcije. Monfort ima pet campat – predelov. Na višini 5 metrov ima, poleg vhodnih, še ena visoka in široka vrata, imenovana »la porta del primo piano«, ki so jih uporabljali, ko je bilo skladišče s soljo napolnjeno do te višine. V skladišču Monfort so lahko hranili do 20.000 ton soli.

Lokacija artefakta