Arheološko območje Debeli Rtič

Na nekaterih starejših zemljevidih je na arheološkem območju, kjer je danes Mladinsko okrevališče, viden potopljen pomol iz rimskdobnih časov, potencialno arheološko območje pa obsega tudi bližnje kopno.

Lokacija artefakta