Arheološko najdišče Adria

Na območju, kjer je danes hotelski kompleks, so odkrili ostanke antičnih in zgodnjesrednjeveških naselbin, na lokaciji nekdanjega samostana grobne najdbe, ob obali skeletno grobišče, izstopajo ostanki zgodnjesrednjeveške cerkve sv. Apolinarija iz 9. stoletja.

Lokacija artefakta