Sredozemska kamena korala (Cladocora caespitosa)

Lokacija artefakta