Keramični pečatnik

Med izkopavanji na Kaštelirju nad Kortami leta 2010 je bilo najdeno veliko odlomkov keramike, ki sodijo v različna arheološka obdobja od poznega neolitika, bakrene, bronaste in železne dobe ter zgodnjega rimskega obdobja. Med njimi je zanimiva keramična ploščica z vrezanimi vzdolžnimi plitkimi kanelurami. Na podlagi podobnih najdb iz Istre domnevamo, da gre za nekakšen pečatnik. Datacija: 9. – 8. stoletje pred n.š. Hrani Pokrajinski muzej Koper (vir).

Lokacija artefakta