Vitrina z orodjem mojstra Godefroid D’Ansa

Modelarji pridobijo najprej načrt, risbe ali fotografije. Pridobivanje poteka tako, da preštudirajo številno literaturo, se povezujejo med seboj, obiskujejo različne sejme in razstave ter tako pridejo do zaželenih podatkov. Posamezne kose nato izrišejo, prerišejo na primeren les, izrežejo, obrusijo in sestavljajo. Velikokrat si izdelajo lesen ali pločevinast vzorec, da delo hitreje napreduje. Izdelovanje modelov je zelo zamudno, saj vsak postopek zahteva določen čas, zato delo relativno počasi napreduje.

Lokacija artefakta