Vitrina z orodjem modelarja Marcela Blažine

Marcel Blažina se je začel ukvarjati z modelarstvom leta 1944 kot vojak v italijanski mornarici v mestu Taranto, kjer je s skromnim orodjem izdelal ladijski model vojaške ladje Orione, na kateri je služil. Vestno je izpopolnjeval svoje znanje in se razvil v vrhunskega ladijskega modelarja. V njegovem delu je posebej opazen smisel za podrobnosti in preciznost tehnike izdelave. Z modeli je ponazarjal ladje v zmanjšanem merilu, ki so morale biti tako po barvi kot obliki čim bolj podobne pravemu plovilu. Pri modelarstvu so lahko uporabljene različne tehnike in različni materiali. Modelarji morajo biti pozorni na namembnost, način gradnje, vrsto gradiv in zahtevnost izdelave. Za izdelovanje modelov, razstavljanje in udeležbo na tekmovanjih obstajajo natančni standardi. Marcel Blažina jih ni samo spoštoval, temveč tudi izpopolnjeval in razvijal. Udeleževal se je modelarskih tekmovanj in za svoje modele prejemal številna priznanja, plakete in pokale. Upodabljal je predvsem zgodovinske ladje iz različnih obdobij, v manjši meri pa tudi sodobne ladje. Po tehniki lahko njegove modele ločimo na lesene in plastične, po mednarodnih pravilih kategorizacije ladijskih modelov pa na skupino modelov jadrnic in tradicionalnih plovil, skupino modelov na mehanski pogon (motor), kamor sodijo njegove vojaške ladje, modele ladij v steklenici, mikromodele in skupino sestavljenk iz kompletov.

Lokacija artefakta