Ladijski model – brik

Za upravljanje velikega števila jader je bila potrebna velika posadka, ki je štela od 11 do 17 članov. Prav številnost posadke in s tem povezani stroški so bili vzrok, da so brige počasi začeli opuščati.

Lokacija artefakta