Ladijski model – batana

Batano so pogosto gradili povsem običajni ljudje, nevešči takšne gradnje, zato so zanje uporabljali cenejši material. Najmanjše so uporabljali za priobalni ribolov, bile se popolnoma odprte, brez palube in brez kobilice. Večke so imele palubo, bile so trdnejše z močnejšo konstrukcijo in so se podale tudi na odprto morje.

Lokacija artefakta