Črepnja

Črepnja je železen okrogel konkavni pokrov za peko na ognjišču. Pod njo so pekli kruh, krompir in druge jedi. Črepnjo so položili čez jedi na ognjišču in jo prekrili z žerjavico in vročim pepelom. Original hrani: Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran, na ogled je v etnološki zbirki Tonina hiša v Sv. Petru.

Lokacija artefakta